03
APR
2017

Program festiv për Kur’anin Famëlartë

Me rastin e fillimit të leximit të Kur’anit klasat e 10-ta organizuan një program. Çdo detaj i programit u përgatit nga vetë mësuesit dhe nxënësit e shkollës sonë. U recituan poezi për Profetin tonë (a.s) , u kënduan ajete nga Kur’ani, ilahi, video prezantime te shkurtra, si dhe u luajt pjesë teatrale nga vetë nxënësit.
Drejtori i shkollës z.Mustafa Hatipoglu në fjalën e tij falenderoi mësuesit, nxënësit për këtë shfaqje të mrekullueshme si dhe prindërit për pjesmarrjen.
Në fund të programit çdo nxënësi iu dha çertifikatë për suksesin e arritur.

Program festiv për Kur’anin Famëlartë (1) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (2) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (3) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (4) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (5) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (6) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (7) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (8) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (9) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (10) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (11) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (12) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (13) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (14) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (15) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (16) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (17) Program festiv për Kur’anin Famëlartë (18)

Leave a Reply

*

captcha *